Zarejestruj konto


           Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SoftMade Grzegorz Jaworski, 05-400 Otwock Lelewela 12 PlayTeam moich danych osobowych 
           zawartych w niniejszym formularzu, w celu otrzymania publikacji i późniejszego kontaktu w sprawie otrzymanej publikacji. 
           PlayTeam informuje, że Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta klubu w Systemie. 
           Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania 
           zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Pobierz aplikację